Stanowisko Klubu w sprawie zatrzymania dorkoranta UJ, Ameera Alkhawlany’ego

2016-10-27

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Premier, Szanowny Panie Ministrze!

 

W dniu 3.10.2016 z polecenia ABW aresztowany został doktorant Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr Ameer Alkhawlany. Przedstawiono mu zarzut, iż jego „zachowanie stanowi zagrożenie dla Rzeczpospolitej Polskiej” i wydano decyzję o deportacji do Iraku. Przesłanki decyzji są „tajne”, więc ani on, ani jego adwokat nie mogli się dowiedzieć, co konkretnie mu się zarzuca.

 

Władze Uniwersytetu, nauczyciele znający pana Alkhawlany’ego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i dziennikarze zwracali się do organów państwowych z wnioskiem o wyjaśnienie sytuacji. Żadnych informacji nie przedstawiono. Również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie uzyskało w tej sprawie konkretnego wyjaśnienia od ABW. Tymczasem, pan Alkhawlany zdecydował się ujawnić okoliczność, która wydaje się wyjaśniać faktyczny powód jego aresztowania: odmówił podjęcia współpracy jako tajny agent ABW. Informację tę przekazał po długim wahaniu, z obawy o swoje bezpieczeństwo.

 

Rozumiemy potrzebę czujności służb państwowych, które starają się reagować nawet na ślady podejrzeń. Jednak deportowanie zagranicznych studentów bez wyjaśnienia konkretnych przyczyn ani im, ani środowisku naukowemu, w którym pracują, powoduje ogromne straty wizerunkowe, które uniemożliwiają realizację jednego ze strategicznych celów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytutów badawczych. A umiędzynarodowienie to jest warunkiem koniecznym dalszego rozwoju nauki w Polsce.  

 

Informacje o takich zdarzeniach jak zatrzymanie pana Alkhawlany’ego trafiają do mediów i internetu nie tylko w Polsce. Powodują, iż potencjalny student zrezygnuje z przyjazdu do Polski, jeśli się dowie, że cały jego wysiłek i poniesione koszty mogą być w każdej chwili zniweczone na skutek arbitralnej decyzji, niewspartej żadnym uzasadnieniem. Nasi zagraniczni współpracownicy będą bali się przyjechać do Polski. Nie będziemy mogli wywiązywać się z umów międzynarodowych, takich jak program COFUND, które zakładają rekrutację zagranicznych doktorantów.  

 

Dlatego, jako członkowie Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prosimy Państwa o interwencję w tej sprawie. Mamy nadzieję, że Pan Prezydent i rząd podejmą stosowne działania, zmierzające do wyjaśnienia społeczności akademickiej i społeczeństwu przyczyny aresztowania pana Alkhawlany’ego i wydania decyzji o jego deportacji.

 

Z wyrazami szacunku,

dr Anna Ajduk

Prezes Zarządu Klubu Stypendystów FNP

 

Tekst apelu Klubu (pdf)

wyjasnienie decyzji sądu w sprawie zatrzymania Ameera