Misja Klubu

Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zrzesza lauretaów programów stypendialnych FNP adresowanych do osób po doktoracie, tj. Kolumb, Homing/Powroty, Homing-Plus, Pomost, Mistrz, oraz liderów projektów Team, Welcome, Focus i Idee dla Polski.
 
Do celów Klubu należą:
 
  • interdyscyplinarna i międzypokoleniowa integracja stypendystów FNP,
  • działania wspierające naukę i propagujące etos naukowca oraz nauczyciela,
  • krzewienie dobrej praktyki naukowej i podnoszenie kwalifikacji,
  • wspieranie działań promujących naukę,
  • także wzajemna pomoc stypendystom w sytuacjach losowych.

 

Członkowie Klubu organizują co roku spotkania, w których, poza stypendystami i przedstawicielami FNP, biorą udział zaproszeni goście specjalni i naukowcy uznawani za autorytety w swojej dziedzinie. Spotkania te są okazją do wzajemnego zaprezentowania swoich zainteresowań badawczych, dyskusji, nawiązywania przyjaźni. Inną formą aktywności Klubu jest cykl szkoleń liderów, które mają za zadanie doskonalenie umiejętności z zakresu psychologii komunikacji, zarządzania czy zdobywania funduszy na prace badawcze oraz przygotowywanie stypendystów do pełnienia kierowniczych stanowisk na wyższych uczelniach. Dodatkowo Klub organizuje także sympozja naukowe będące platformą do nawiązywania współpracy interdyscyplinarnej.
 

Historia Klubu naznaczona jest bolesnym zdarzeniem - tragiczną śmiercią dr Artura Rojszczaka, założyciela i animatora Klubu. Dla uczczenia Jego pamięci Klub ustanowił nagrodę Jego imienia, przyznawaną corocznie młodym doktorom wyróżniającym się osobowością, humanizmem, pasją naukową oraz dorobkiem badawczym.