Zarząd

  • Prezes

    Katarzyna Starowicz-Bubak

    Uczelnia: 
    Instytut Farmakologii PAN
    Adres: 
    ul. Smętna 12
    31-343 Kraków
  • Skarbnik

    Joanna Niedziółka-Jonsson

    Uczelnia: 
    Instytut Chemii Fizycznej PAN
    Adres: 
    ul. Kasprzaka 44/52
    01-224 Warszawa
  • Członek Zarządu (Wiceprezes)

    Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska

    Uczelnia: 
    Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
    Adres: 
    ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 29
    Wrocław
  • Członek Zarządu (Wiceprezes)

    Wojciech Sowa