Poprzednie władze

2013-2017

Prezes: Anna Ajduk (Uniwersytet Warszawski)

Skarbnik: Barbara Kremer (Instytut Paleobiologii PAN)

Członkowie Zarządu: Marcin Drąg (Politechnika Wrocławska) i Sebastian Maćkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

2011-2013

Prezes: Artur Czupryn (Instytut Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego PAN)

Skarbnik: Anna Dubiec (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)

Członkowie Zarządu: Joanna Rutkowska (także Opiekun Nagrody im. Artura Rojszczaka, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński) i Adam Rycerz (Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński)

 

2009-2011

w budowie