dr Katarzyna Zacharczuk

Rok:  2015 dr Katarzyna Zacharczuk

Mikrobiolog i wolontariuszka. W 2015 r. laureatką Nagrody im. Artura Rojszczaka została dr Katarzyna Zacharczuk z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Dr Zacarczuk  w 2013 r. obroniła w NIZP-PZH pracę doktorską zatytułowaną "Molekularna charakterystyka pałeczek Yersinia enterocolitica 1B/O8 wyizolowanych od ludzi w Polsce w 2009 roku". Zajmuje się między innymi problemem lekooporności bakterii, wykrywaniem wysoce niebezpiecznych patogenów. Wdraża techniki biologii molekularnej wykorzystywane do identyfikowania i genotypowania bakterii ważnych w patologii człowieka, w tym dla potrzeb dochodzenia epidemiologicznego oraz oceny ich rozprzestrzenienia w środowisku. Pełni funkcję sekretarza redakcji kwartalnika Mikrobiologia Doświadczalna i Kliniczna. Jest też aktywną wolontariuszką Fundacji Mam Marzenie, gdzie inspiruje nowe działania, które mają jeden cel — zdążyć spełnić marzenie — często wielkie i często ostatnie — dzieci nieuleczalnie chorych.