Scholars

The main objective is to facilitate contacts databases with the scholars of post-doctoral programs (not only with the members of the Club Fellows). If you have any problems or comments, please contact us via the form shown on the left side of the screen.

Informacja osobiste
Miejsce pracy
Praca za granicą - Kraj
Praca za granicą - Instytucja
Programy
Picture Scientific discipline Name Lastname Degree Scientific discipline (interdisciplinary) Workplace institution Workplace - Faculty / Institute (for college) Phone number (workplace) Edit Program Ideas Program Kolumb Program Mistrz Program Pomost Program Team Program Welcome Program Homing
Nauki biologicznebiologia Anna Ajduk dr --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nauki humanistycznehistoria sztuki Andrzej Betlej dr hab. --- Uniwersytet Jagielloński Instytut Historii Sztuki +48 12 4229462 --- 2002 --- --- --- --- ---
no photo.. Nauki chemicznechemia Borys Ośmiałowski dr hab. --- Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Chemii --- --- 2005 --- --- --- --- ---
no photo.. --- --- --- --- --- 587260438 --- 1997 --- --- --- --- ---
Nauki chemicznechemia Michał Chmielewski dr --- uniwersytet warszawski Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW --- --- --- --- --- --- --- 2009
Nauki fizyczne Zbigniew Rozynek dr --- PAN ICHF --- --- --- --- --- --- --- 2013
no photo.. Nauki biologicznebiologia Paweł Koteja prof. dr hab. Nauki biologiczneekologia Uniwersytet Jagielloński Instytut Nauk o Środowisku +48 12 6645209 --- 1996 --- --- --- --- ---
Nauki o Ziemigeografia Mariusz Lamentowicz dr hab. Nauki biologiczneekologia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych +48618296212 --- 2008 --- --- --- --- ---
no photo.. Nauki biologiczne Joanna Rutkowska dr hab. Nauki biologiczne Uniwersytet Jagielloński Instytut Nauk o Środowisku --- --- 2006 --- --- --- --- ---
no photo.. Nauki matematycznematematyka Piotr Miłoś dr --- uniwersytet warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki --- --- --- --- --- --- --- 2013
no photo.. Nauki chemicznechemia Damian Plażuk dr hab. --- --- --- --- --- 2006 --- --- --- --- ---
Nauki humanistycznehistoria Marek Słoń dr hab. --- Instytut Historii PAN --- 22 8316338 --- 2000 --- --- --- --- ---
Nauki matematyczne Tomasz Łuczak prof. dr hab. --- Uniwersytet im.Adama Mickiewicza Wydział Matematyki i Informatyki +48 (61) 829-5394 --- --- 2007 --- --- --- ---
no photo.. --- Artur Stefankiewicz --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2013
Nauki biologiczne Janusz Bujnicki prof. dr hab. --- Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie --- +48-22 597 0750 --- --- 2015 --- 2010 --- ---