Contact

Address:

 

Klub Stypendystów
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

ul. I. Krasickiego 20/22,
02-611 Warszawa

 
NIP 5213383654
REGON 015855276
KRS 159276