Stypendyści

Głównym celem Bazy jest ułatwienie kontaktów ze stypendystami programów podoktorskich (nie tylko z członkami Klubu Stypendystów). W przypadku jakichkolwiek trudności i uwag prosimy o kontakt poprzez formularz widoczny po lewej stronie ekranu.

Informacja osobiste
Miejsce pracy
Praca za granicą - Kraj
Praca za granicą - Instytucja
Programy
Obraz Dyscyplina naukowa Imię Nazwisko Stopień naukowy Dyscyplina naukowa (interdyscyplinarni) MPR Instytucja MPR Wydział/Instytut (w przypadku uczelni) Telefon (praca) Edytuj Program Ideas Program Kolumb Program Mistrz Program Pomost Program Team Program Welcome Program Homing
Nauki humanistyczneliteraturoznawstwo Monika Szczepaniak dr hab. --- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny (Katedra Germanistyki) 52/3608450 --- 2002 --- --- --- --- ---
Nauki medycznemedycyna Marcin Jóźwik prof. dr hab. n. med. --- Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk Medycznych (+48) 12 444 7188 --- --- --- --- --- --- ---
Nauki techniczneinżynieria materiałowa Filip Granek dr inż. Nauki techniczneelektronika Wrocławskie Centrum Badan EIT+ Departament Nanotechnologii +48510132438 --- --- --- --- --- --- 2012
--- Anna Śrębowata --- --- --- --- --- --- --- --- 2011 --- --- ---
brak zdjęcia.. --- Karol Kowalski --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2008
Nauki fizyczne Sebastian Szybka dr hab. --- Uniwersytet Jagielloński Wydział Fizyki Astronomi i Informatyki Stosowanej --- --- 2007 --- --- --- --- ---
brak zdjęcia.. Nauki techniczneelektrotechnika Irena Fryc prof. dr hab. inż. Nauki techniczneelektrotechnika Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny --- --- 2003 --- --- --- --- ---
Nauki biologiczne Martyna Elas dr hab. Nauki biologicznebiofizyka Uniwersytet Jagielloński Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 12-6646338 --- 1999 --- --- --- --- ---
Nauki fizycznefizyka Tomasz Klimczuk dr hab. --- Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej +48 58 3486611 --- 2002 --- --- --- --- ---
brak zdjęcia.. --- Tomasz Puzyn --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2008
brak zdjęcia.. Nauki fizyczneastronomia Agnieszka Słowikowska dr --- Uniwersytet Zielonogórski Instytut Astronomii im. prof. Janusza Gila +48 68 328 25 20 --- --- --- --- --- --- 2009
brak zdjęcia.. --- Katarzyna Smolarz --- --- --- --- --- --- 2006 --- --- --- --- ---
brak zdjęcia.. Nauki fizycznefizyka Sebastian Mackowski dr hab. Nauki fizycznebiofizyka Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej --- --- --- --- --- --- 2009 ---
Nauki chemiczne Grzegorz Litwinienko prof. dr hab. --- uniwersytet warszawski Wydział Chemii 22 5526300 --- 2001 --- --- --- --- ---
--- Katarzyna Śledziewska --- --- --- --- --- --- 2004 --- --- --- --- 2005