Karty pionowe

Nagroda im. A. Rojszczaka przyznana!
Witamy!

Witamy na stronie Klubu Stypendystów FNP!

Majowy Zjazd Klubu 2020 WSTRZYMANY
Szanowni Państwo,

Podczas Walnego Zebrania Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, które odbyło sie 25 listopada 2020 r., podjęto decyzję o przesunięciu Finału Nagrody im. Artura Rojszczaka za rok 2020 na rok 2021. W zależności od sytuacji epidemiologicznej możliwe są wszystkie formy spotkania Klubu i Finału Nagrody: stacjonarna, hybrydowa lub on-line.

 

Jednocześnie ze względu na trwającą pandemię COVID-19 podjęto decyzję o nieotwieraniu konkursu i nieprzyznawaniu Nagrody im. A. Rojszczaka za rok 2021. W związku z tym wydłużono o rok możliwość aplikowania o Nagrodę (do 6 lat po doktoracie) w kolejnym konkursie, przewidzianym na rok 2022. Zmiana ta dotyczyć będzie wyłącznie kandydatów startujących do Nagrody w roku 2022.

 

Zarząd Klubu Stypendystów FNP

 
 
 
Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zrzesza lauretaów podoktorskich programów stypendialnych FNP. Do celów Klubu należą interdyscyplinarna i międzypokoleniowa integracja stypendystów FNP, działania wspierające naukę i propagujące etos naukowca oraz nauczyciela, krzewienie dobrej praktyki naukowej i podnoszenie kwalifikacji, a także wzajemna pomoc stypendystom w sytuacjach losowych.

 

Historia Klubu naznaczona jest bolesnym zdarzeniem - tragiczną śmiercią dr Artura Rojszczaka, założyciela i animatora Klubu. Dla uczczenia Jego pamięci Klub ustanowił nagrodę Jego imienia, przyznawaną corocznie młodym doktorom wyróżniającym się osobowością, humanizmem, pasją naukową oraz dorobkiem badawczym.

 

Jeśli jesteś laureatem programów:

  • Kolumb
  • Homing-Powroty i Homing-Plus
  • Welcome
  • Focus
  • Team (wszystkie typy programu)
  • Idee dla Polski
  • Mistrz
  • Pomost-Granty powrotowe (o ile odbyłeś przynajmniej 6-miesięczny podoktorski staż zagraniczny)
  • Nagroda FNP

zapraszamy do dołaczenia do Klubu Stypendystów FNP! W tym celu prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej (plik do pobrania) i przesłanie jej na załączony w formularzu adres.

 

 Wydarzenia w Klubie